Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Dec 2, 2021

Vi förklarar delar av fikonspråket för träning. Vi pratar om vad fitness betyder. Finns det bättre ord på svenska?

Vi ger dig en inblick i de modeller vi lutar oss emot för att definiera och förklara vad fitness är och hur påverkar hur vi prioriterar våra kost- och träningsupplägg. 


Nov 12, 2021

Vi presenterar dig. Ja, du som lyssnar. Vi pratar lite om vad som kännetecknar dig och vilka utmaningar du har.

Vi vill på detta sätt visa att allt vi gör kretsar kring att hjälpa dig förbättra hälsa och livskvalitet. Allt vi gör handlar om att ge dig framgång och mätbara resultat. 

High five!


Sep 27, 2021

Välkommen till Best Fitness Friends podcast.
Vi riktar oss primärt till dig som tar hjälp av oss för förbättra din hälsa och livskvalitet. Vi pratar om dina möjligheter och utmaningar. Vi tar upp vanor och beteenden kring kosthållning och träning. 
High five!