Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Dec 2, 2021

Vi förklarar delar av fikonspråket för träning. Vi pratar om vad fitness betyder. Finns det bättre ord på svenska?

Vi ger dig en inblick i de modeller vi lutar oss emot för att definiera och förklara vad fitness är och hur påverkar hur vi prioriterar våra kost- och träningsupplägg.