Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Jan 27, 2022

Vi pratar om personlig utrustning som ofta används inom CrossFit. Allt från träningsskor till bettskenor. Vi delar med oss av egna erfarenheter och bekänner viss fåfänga. Lyssna och njut och skratta gärna lite. 


Jan 18, 2022

Vi pratar om de principer som gör att vi håller kursen på lång sikt. Det som gör att vi successivt rör oss mot bättre hälsa och livskvalitet. Vi vill ge dig en plattform för hur du kan prioritera.