Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Feb 17, 2022

Din utveckling och dina resultat är slutgiltigen det som avgör din hälsa och livskvalitet. Vi pratar om i vilken ordning du måste prioritera olika områden för att du ska nå de resultat du önskar. Vad är egentligen viktigt, viktigare och viktigast? 


Feb 1, 2022

Vi pratar om misstagen som hindrar vår utveckling. Vi resonerar lite om de övergripande områden som påverkar hur vi utvecklas, presterar och hur vi mår.