Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Mar 31, 2022

Vi fortsätter att prata om hur din kosthållning inte bara hjälper dig att hålla dig borta från sjukdom men också hjälper dig att optimera din prestationsförmåga och hälsa. Du behöver strategier för att hålla dig på rätt spår. Lyssna och ta del av några av dessa strategier. Mycket nöje.


Mar 24, 2022

Vi pratar om hur du ska äta för hälsa och livskvalitet. Vi tar avstamp i en enkel modell som beskriver vilka val som du bör göra och hur du på ett enkelt sätt kan göra det. OBS, det här är inte ett matlagningsprogram. 


Mar 17, 2022

Skador är en del av livet precis som sjukdomar. Vi pratar om perspektiv och strategier. Hur du ska förhålla dig och göra det bästa av situationen. Hur du kan vända tillfällig motgång mot långsiktig...


Mar 3, 2022

Det här avsnittet vill du inte missa. Vi reder ut begreppet teknik som kanske låter lite mossigt för vissa. Men det är det inte. Det är avgörande för att du ska utvecklas på rätt sätt, på rätt tid och utan att skada dig.