Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Apr 28, 2022

Varför gör vi oftast ganska korta pass? Varför är det oftast 2-3 rörelser? Varför är vissa rörelser vanligare än andra? Vi pratar om allt som händer bakom kulisserna gällande programdesign. 


Apr 22, 2022

Vi pratar om hur vårt träningsprogram förbereder dig för livets utmaningar. Vad vi kompromissar med för att du ska få så bra hälsa och livskvalitet som möjligt. 


Apr 7, 2022

Har du stagnerat i din utveckling? Känner du att du inte får resultat i den takt du hoppats på? Känner du dig omotiverad? Är det inte lika kul längre?

Vi vill ge dig perspektiv på ovan påståenden. Det kan handla om många olika saker som du kanske inte tänker på. Låt oss vägleda dig till högre motivation...