Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Jun 9, 2022

Oskar och Kalle pratar om när man ska sluta eller ta en paus från CrossFit. Vi pratar bland annat om mål, motivation och identitet. Lyssna...