Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Jul 21, 2022

Vi pratar om CrossFits manifest.

Eat meat and vegetables, nuts and seeds, some fruit, little starch and no sugar. Keep intake to levels that will support exercise but not body fat.

Practice and train major lifts: Deadlift, clean, squat, presses, C&J, and snatch. Similarly, master the basics of gymnastics: pull-ups,...


Jul 14, 2022

När du semestrar ser dina dagar annorlunda ut. Du umgås mer tillsammans med människor som du normalt sätt inte umgås med lika mycket. De har inte samma träningsvanor som du. Konflikten är ett faktum. Vad ska du ta dig till?


Jul 7, 2022

Vi pratar om vad kroppen består av i form av fett och muskler. Vad behöver vi fett och muskler till. Varför är det inte bra med för mycket fett? Varför är det bra med muskler? Vi hoppas att du ska förstå lite mer efter detta avsnitt. Mycket nöje!