Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Aug 11, 2022

Vi pratar om vilken roll tävling har för vår utveckling. Vilka är fördelarna? Finns det några nackdelar? När ska man tävla? På vilket sätt ska man tävla? När ska man inte tävla?

#fitness #crossfit #health #hälsa #livskvalitet #träning