Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Sep 29, 2022

Oskar och Kalle pratar om åsikter de haft om CrossFit som förändrats över tid. De diskuterar vad de tog fasta på då som de inte längre tycker är lika viktigt. Det finns till och med ett och annat som de tar avstånd från idag men predikade då. Låter det snurrigt? Det är det inte. Lyssna så förstår du. 


Sep 23, 2022

Kalle och Oskar pratar om Level Method. Vad är det? Var kommer det i från? När började vi med det? Vad spelar det för roll för att du ska förbättra din hälsa och livskvalitet? Hur ska du göra för att få maximal hjälp av Level Method?


Sep 15, 2022

Om du ska få resultat måste du göra jobbet. Dag in och dag ut, vecka in och vecka ut, månad efter månad och år efter år. 

Oskar och Kalle pratar om varför kontinuitet är så viktigt, varför vissa lyckas bättre samt ger tips på hur du ska göra för att bebehålla kontinuitet bättre. 


Sep 1, 2022

Oskar och Kalle pratar om 2022 CrossFit Games. Vad kan du lära dig av de som tävlar i CrossFit? Vad är relevant för dig? Vi delar med oss av våra observationer och vi hyllar våra Best Fitness Friends (medlemmar) för de kloka livsstilsval ni gör.