Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Oct 27, 2022

Föreställ dig ett isberg. Den lilla delen som du ser ovan ytan utgör bara en bråkdel av hela isberget. Det mesta finns under ytan.

Oskar och Kalle pratar om hur mindset, vanor och miljö påverkar din framgång. 


Oct 20, 2022

Oskar och Kalle pratar om hur ofta det är lämpligt att träna samt om du ska träna med träningsvärk. 


Oct 13, 2022

Oskar och Kalle pratar om hur blodtryck hänger ihop med din färg i Level Method. Hur din fettprocent korrelerar med dina ring dips. Hur balans i fysiska förmågor ger dig högre arbetskapacitet genom livet. De försöker belysa varför är det så viktigt att adressera svagheter.


Oct 6, 2022

Oskar och Kalle pratar om vad de tidigare haft för åsikter om CrossFit som de håller lika varmt om hjärtat idag. De funderar över vilka av CrossFits beståndsdelar är lika aktuella och relevanta idag. Lite historier och en och annan bekännelse. Mycket nöje.