Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Nov 25, 2022

Oskar och Kalle reder ut det viktigaste du behöver veta om anatomi. Det är inte nödvändigt att känna till kroppens alla 206 ben och 640 muskler. Det finns några grundläggande principer som gör det hela greppbart. Kan du dessa är det lättare att förbättra sin teknik och lättare att ta till sig av...


Nov 17, 2022

Vad är Bright Spots? Varför är de viktiga för dig? Hur hänger motivation och framgång ihop? Hur ser väldefinierade mål ut? Hur ser dåliga mål ut? Oskar och Kalle diskuterar frågorna för att du ska bli mer framgångsrik. 


Nov 10, 2022

Du har passerat många milstolpar i ditt liv. Oskar och Kalle pratar om de milstolpar som ofta är tydliga för Best Fitness Friends (våra kära medlemmar). Det finns anledning att reflektera kring var och en av dessa. Ta gärna hjälp av oss coacher i varje skede så att du håller motivation och utveckling på...


Nov 3, 2022

Sömn, kost och träning. Vad kan du enkelt ändra på för att vinna större framgång i långa loppet.

Oskar och Kalle pratar om veckans alla timmar i vaket och sovande tillstånd samt om alla måltider och möjligheter till vardagsmortion som finns framför näsan på oss.