Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Nov 30, 2023

Angelica Veskoukis och Kalle Solberg pratar om grundläggande kunskaper inom kost. Vi tar framför allt upp det du bör veta om kvalitet och energi. 


Nov 23, 2023

Angelica Malmberg Veskoukis och Kalle Solberg pratar om kostvanor. Vi pratar om de problem som de allra flesta av oss upplever från och till. 


Nov 16, 2023

Varför ska du anpassa ett träningspass? Ska du inte bara göra som det står skrivet? Vi tar upp teorin bakom hur vi skalar pass. Vi ger dig lite mer kunskap som förhoppningsvis hjälper dig att fatta bättre beslut. 


Nov 2, 2023

Vi pratar om nyttan av att ägna energi åt att identifiera och jobba på sina svagheter. 


Oct 26, 2023

När passet lider mot sitt slut finns det några saker vi kan tänka på. Bright Spots, positivt självprat, reflektion och nedvarvning är några av sakerna vi tar upp i detta avsnitt.