Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Dec 22, 2023

Angie och Kalle pratar om hur du kan förbättra kostvanor genom att förberedelser. Det finns flera olika strategier som gör det lättare för dig att lyckas. 


Dec 14, 2023

Hur ser det ut i ditt kylskåp och i ditt skafferi? Vad fyller du ditt hem med för matvaror? Har du gjort det lätt för dig själv att välja det som är häsosamt?

Och hur ser det ut på din arbetsplats? Fikabröd och godis eller fruktkorg? Vad har du för valmöjligheter på jobbet där du förmodligen spenderar...


Dec 7, 2023

Hur lite behöver du träna? 

Om du bara ska bibehålla prestationsförmåga behöver du inte träna så mycket. Om du däremot vill öka din prestationsförmåga är det viktigt att du doserar träningen rätt.


Nov 30, 2023

Angelica Veskoukis och Kalle Solberg pratar om grundläggande kunskaper inom kost. Vi tar framför allt upp det du bör veta om kvalitet och energi. 


Nov 23, 2023

Angelica Malmberg Veskoukis och Kalle Solberg pratar om kostvanor. Vi pratar om de problem som de allra flesta av oss upplever från och till.