Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Jan 26, 2023

Varför ser ett CrossFit-pass ut som det gör? Hur delas passet in? Varför lägger vi tid på att öva rörelser? Finns det både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv på ett pass?


Jan 19, 2023

Varför ser träningspassen ut som de gör? Vilka komponenter tar vi hänsyn till? Varför gör vi saker i en viss ordning? Är det slumpartat eller planerat?


Jan 12, 2023

Vad är teknik?

Varför är det viktigt?

När ska jag gasa på och när ska jag bromsa?


Jan 5, 2023

CrossFit är varierade funktionella rörelser utförda med hög intensitet. Vi går på djupet och förklarar betydelsen av dessa ord.