Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Mar 30, 2023

Förbättrad arbetsförmåga oavsett uppgift och tid. Det är vad CrossFit leder till. Det är det vi prioriterar högst av allt. Här får du ytterligare perspektiv på det.


Mar 23, 2023

Hur ska jag göra för att minska mängden fett på min kropp? Varför vill jag göra det? Vad är lagom mycket fett? BMI, fettprocent, varför är det relevant? Vi berättar om vår modell för att du ska optimera din kroppsammansättning.

När BFF genomför ett utvecklingssamtal mäts bland...


Mar 16, 2023

Hur ska du angripa träningspasset när klockan väl startar? Vilken strategi ska du använda? Ska du trycka på gasen från start eller ska du hålla igen lite första varvet? Vi reder ut strategier som passar olika individer vid olika tillfällen.