Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

May 25, 2023

Varför kan man via vår app gå in och titta vad som står på schemat under kommande vecka? Vad är fördelar och nackdelar med det? Väljer du sådana pass du vet att du är bra på eller väljer du att komma och träna på dina svagheter?


May 19, 2023

Eller måste jag göra extra arbete mellan passen? Vad betyder egentligen frågan? Har den med fysiologi att göra eller har den snarare med motivation att göra?


May 11, 2023

Vi pratar om några av de saker som du kanske tycker är pinsamt. När du lyssnat på det här avsnittet känner du kanske dig mindre ensam och mindre pinsam. 


May 4, 2023

Vi gör en återblick i hur det såg ut i träningsvärlden innan CrossFit dök upp. Vad har förändrats? Vad tog man för sant då? Vad har förändrats?