Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Oct 19, 2023

Vi pratar om den del av passet vi höjer intensiteten. Vi pratar om begreppet tröskelträning och varför det är så viktigt.