Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Nov 16, 2023

Varför ska du anpassa ett träningspass? Ska du inte bara göra som det står skrivet? Vi tar upp teorin bakom hur vi skalar pass. Vi ger dig lite mer kunskap som förhoppningsvis hjälper dig att fatta bättre beslut.