Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Feb 16, 2023

Vi tar upp några frågor som en av våra kära lyssnare levererade i form av flaskpost. 

Vi tar bland annat upp kompletterande träning, vad vi ska hålla fokus på för att få bäst avkastning givet våra mål samt kosthållning.