Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Oct 27, 2022

Föreställ dig ett isberg. Den lilla delen som du ser ovan ytan utgör bara en bråkdel av hela isberget. Det mesta finns under ytan.

Oskar och Kalle pratar om hur mindset, vanor och miljö påverkar din framgång.