Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Oct 6, 2022

Oskar och Kalle pratar om vad de tidigare haft för åsikter om CrossFit som de håller lika varmt om hjärtat idag. De funderar över vilka av CrossFits beståndsdelar är lika aktuella och relevanta idag. Lite historier och en och annan bekännelse. Mycket nöje.