Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Oct 13, 2022

Oskar och Kalle pratar om hur blodtryck hänger ihop med din färg i Level Method. Hur din fettprocent korrelerar med dina ring dips. Hur balans i fysiska förmågor ger dig högre arbetskapacitet genom livet. De försöker belysa varför är det så viktigt att adressera svagheter.