Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Oct 13, 2023

Efter den generella uppvärmningen följer specifik uppvärmning. Det kan också kallas för teknikträning eller färdighetsutveckling. Det är en avgörande del av trräningspasset för att du ska utväcklas långsiktigt och hållbart. Det är också en av de delar där CrossFit-gym skiljer sig från andra gym. I synnerhet bra CrossFit-gym.