Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Feb 2, 2023

Hur ska du tänka kring begreppet "skalning"?

Vilka faktorer anpassar vi? I vilken ordning?

Varför är det viktigt att skala? Vad är det övergripande syftet?

Och så har vi det här med återhämtning. Vilodagar, hur funkar det?