Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

May 25, 2022

Sabrina Bjelkelöv och Kalle Solberg pratar om matvanor. Har du tänkt på vad du äter, när du äter och hur du äter? Vi ger dig praktiska och konkreta tips på vad du kan börja med om du vill må bättre och förbättra din hälsa och livskvalitet. Ta del av vår topplista för att du ska nå dina mål.


May 19, 2022

Vi pratar om att börja dra åt fel håll samtidigt som grundprinciperna för hur du ska lyckas är så enkla. Vägen mot dina mål kommer att ha hinder. Vi påminner om de principer som du då kan luta dig tillbaka emot. 


May 5, 2022

Emma Torp och Kalle Solberg pratar om sommaren. Om träning under sommaren närmare bestämt. Vilka fällor faller vi lätt i? Hur upprätthåller vi goda vanor. Vilka strategier finns för att du ska fortsätta utvecklas eller åtminstone upprätthålla formen? Vi har lösningar för dig!