Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Feb 16, 2023

Vi tar upp några frågor som en av våra kära lyssnare levererade i form av flaskpost. 

Vi tar bland annat upp kompletterande träning, vad vi ska hålla fokus på för att få bäst avkastning givet våra mål samt kosthållning. 


Feb 9, 2023

The CrossFit Open är snart här. Vi pratar om vad det är och varför vi gör det. Du har stor nytta och förhoppningsvis också stor glädje av Open. 


Feb 2, 2023

Hur ska du tänka kring begreppet "skalning"?

Vilka faktorer anpassar vi? I vilken ordning?

Varför är det viktigt att skala? Vad är det övergripande syftet?

Och så har vi det här med återhämtning. Vilodagar, hur funkar det?