Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Oct 26, 2023

När passet lider mot sitt slut finns det några saker vi kan tänka på. Bright Spots, positivt självprat, reflektion och nedvarvning är några av sakerna vi tar upp i detta avsnitt.


Oct 19, 2023

Vi pratar om den del av passet vi höjer intensiteten. Vi pratar om begreppet tröskelträning och varför det är så viktigt. 


Oct 13, 2023

Efter den generella uppvärmningen följer specifik uppvärmning. Det kan också kallas för teknikträning eller färdighetsutveckling. Det är en avgörande del av trräningspasset för att du ska utväcklas långsiktigt och hållbart. Det är också en av de delar där CrossFit-gym skiljer sig från andra gym. I...


Oct 5, 2023

Hej BFF! I den här podcasten pratar vi om vikten av uppvärmning inför träning och hur det kan förbereda oss för kommande aktiviteter. Vi diskuterar även hur uppvärmningen kan hjälpa oss att prestera bättre och undvika skador. Lyssna på avsnittet för att få en djupare förståelse för varför uppvärmning...