Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Aug 31, 2023

  • Kan jag träna CrossFit trots att jag har dålig hållning?
  • Bör jag utveckla teknik innan jag börjar utsätta mig själv för hög intensitet?
  • Ska jag sluta träna helt och hållet när jag rehabiliterar en skada?


Aug 24, 2023

Är det okej att skarva lite med teknik och utförande när man ska slå rekord?


Aug 17, 2023

Vad har dina coacher för utbildningar? Varför är dessa relevanta för dig? Om du får reda på lite mer om detta så kan du dra större nytta av din coach.


Aug 10, 2023

Vi reder ut vad som är bra och kanske inte dåligt men ofta överdrivet med uppvärmning och stretching. 


Aug 5, 2023

Hur beter jag mig på bästa sätt för att göra min egen upplevelse så bra som möjligt? Hur beter jag mig för att få bästa tänkbara hjälpen av min coach? Hur bidrar jag till god stämning bland träningskompisar?