Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Apr 27, 2023

Titeln säger det mesta. Vi pratar om vilket antal CrossFit pass per vecka som passar dig. Svaret kommer att variera beroende på vem som frågar. 


Apr 20, 2023

Vad ska jag göra före, under och efter ett träningspass för att få bästa möjliga avkastning? 

Förberedelser, fokus och efterarbete är lika viktigt i träningssamanhang som på din arbetsplats. Sällan genomför du projekt utan dessa komponenter. 

Vi ger dig handfasta tips främst ur ett mikroperspektiv....


Apr 13, 2023

Vi pratar om 3 saker som ofta hjälper din kosthållning. Vi tar även upp 3 saker som ofta stjälper din kosthållning. 


Apr 6, 2023

Hur ska jag tänka när jag närmarmar mig eller befinner mig i klimakteriet? På vilket sätt förändras mina förutsättningar? Bör jag göra något annorlunda?