Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Jul 21, 2023

CrossFit är varierade, funktionella rörelser som utförs med hög intensitet. Variationen ger oss möjlighet att fortsätta utveckla färdigheter och förmågor under hela vår livstid. Ibland kan den konstanta variationen kännas frustrerande också. Låt oss filosofera lite om detta. 

Ursäkta att avsnittet...


Jul 13, 2023

Hur påverkas din utveckling av fler träningspass? Vi tar upp det perspektiv som gäller för de flesta individer, i de flesta fall och under de vanligaste omständigheterna. 


Jul 6, 2023

"Det är dyrt att träna CrossFit". Stämmer det? Vad är det du betalar för? Vilka alternativ finns det?