Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Dec 15, 2022

The CrossFit OPEN är en av världens största idrottsevenemang. Vi ser det som ett tillfälle att fira sin fitness, att utvecklas och att finna eller förlänga motivation. Vi pratar om vad OPEN är, varför vi ska delta samt om minnen från tidigare säsonger.