Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Jul 7, 2022

Vi pratar om vad kroppen består av i form av fett och muskler. Vad behöver vi fett och muskler till. Varför är det inte bra med för mycket fett? Varför är det bra med muskler? Vi hoppas att du ska förstå lite mer efter detta avsnitt. Mycket nöje!