Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Dec 8, 2022

Oskar och Kalle svarar bland annat på:

  • Varför gör vi inte snatch oftare?
  • Vad ska jag tänka på under jul och nyår när det gäller kost och träning?
  • Varför känns det konstigt att träna på kvällen?