Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend


Dec 29, 2022

Varför dör vi? Vad säger statistiken? Vad går att förebygga? Vilka dödsorsaker har vi inflytande över och vilka har vi inte inflytande över? Vad kan CrossFit spela för roll i frågan?