Preview Mode Links will not work in preview mode

bestfitnessfriend

Dec 29, 2022

Varför dör vi? Vad säger statistiken? Vad går att förebygga? Vilka dödsorsaker har vi inflytande över och vilka har vi inte inflytande över? Vad kan CrossFit spela för roll i frågan?

 


Dec 21, 2022

Blir man stark av att träna CrossFit? Behövs extra träning för att man ska bli stark? Är det viktigare att vara stark än att vara uthållig eller att ha bra kondition? Vad betyder det att vara stark?


Dec 15, 2022

The CrossFit OPEN är en av världens största idrottsevenemang. Vi ser det som ett tillfälle att fira sin fitness, att utvecklas och att finna eller förlänga motivation. Vi pratar om vad OPEN är, varför vi ska delta samt om minnen från tidigare säsonger. 


Dec 15, 2022

The CrossFit OPEN är en av världens största idrottsevenemang. Vi ser det som ett tillfälle att fira sin fitness, att utvecklas och att finna eller förlänga motivation. Vi pratar om vad OPEN är, varför vi ska delta samt om minnen från tidigare säsonger. 


Dec 8, 2022

Oskar och Kalle svarar bland annat på:

  • Varför gör vi inte snatch oftare?
  • Vad ska jag tänka på under jul och nyår när det gäller kost och träning?
  • Varför känns det konstigt att träna på kvällen?